12 میلیون تومان نمای بی نظیر ویلای در خلیج تخت خواب ها: 3 ، حمام ها: 4 نمایش بیشتر فقط 28 میلیون تومان خانه لاکچری در اصفهان تختخواب ها: 5 ، حمام ها: 2 تمایش بیشتر