آشنایی با اقدامات بانک مرکزی کانادا در زمان شیوع پاندمی کرونا

1مهر1399
0 نظر

با شیوع پاندمی کرونا که به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی به صورت ناگهان در تمامی جهان به وقوع پیوست، اقتصادهای جهان با شوک فعالیت ها و کاهش شدید فعالیت ها مواجه شدند. به جهت ماهیت این ویروس که بسیار شدید واگیر بوده منجر شد تا جوامع دست به محدود سازی اجتماعی و کاهش همه فعالیت ها بزنند و به خانه ماندن افراد و عدم رفت و آمد و مسافرت تشویق کنند. تمامی این موارد منجر به کاهش رشد اقتصادی و در مرحله بعد توقف رشد اقتصادی و رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که پاندمی کرونا در آن شیوع پیدا کرده است شدند.

کشور کانادا هم مصون از این بیماری و ویروس همه گیر نبوده، و با آغاز و شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور کانادا، دولت دست به اجرای محدودیت های اجتماعی شدید به منظور کاهش شیوع این بیماری همه گیر زد، از این رو تمامی فعالیت ها با کاهش بسیار و حتی توقف فعالیت مواجه  گشت که این‌ منجر به کاهش فعالیت کسب و کارها و در نتیجه بیکار شدن افراد در سطح وسیع گشت. به همین دلیل بانک مرکزی کانادا با توجه به این شرایط و درک این موضوع اقدام به اجرای اقدامات وسیع و متنوع در جهت حفظ ثبات اقتصادی در سطح کشور نمود که در این مقاله قصد داریم با این اقدامات تسهیل گرایانه بانک مرکزی کانادا آشنا شویم.

بانک مرکزی کانادا به منظور جبران کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش سرعت رشد و توسعه اقتصادی کانادا دست به اجرای اقدامات تسهیل گرایانه متعددی زده است، منظور از اقدامات تسهیل گرایانه، اقدامات و کارهایی است که پول نقد بیشتری را در اختیار جامعه اعم از کسب و کار و افراد با قیمتی ارزانتر قرار داده و از این طریق و افزایش عرضه و تقاضا به شکل همزمان مانع از ایجاد رکود اقتصادی شود.

کاهش نرخ بهره

یکی از اولین اقدامات بانک مرکزی کانادا، کاهش نرخ بهره بین بانکی بوده است، از طریق کاهش نرخ بهره دریافت وام و هزینه برای کسب و کارها و افراد بسیار ارزانتر شده و افراد و کسب و کارها از این طریق قادر به حفظ حتی افزایش فعالیت های خود خواهند بود بدین شکل با افزایش همزمان عرضه و تقاضا فعالیت ها و سطح فعالیت ها حفظ شده و افزایش هم در بلند مدت شاهد خواهد بود، بدین شکل و با کاهش نرخ بهره بانک مرکزی منجر به حفظ و حتی رشد فعالیت های اقتصادی در بلند مدت شده و بدین شکل با اثرات منفی پاندمی کرونا بر روی فعالیت ها و اقتصاد  مقابله خواهد کرد.

کمک‌مالی و وام دهی مستقیم:

با کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش تقاضا به دلیل پاندمی کرونا و به جهت حفظ کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی اقدام به کمک مالی و وام دهی ارزان با بازپرداخت بلند مدت و نرخ سود بسیار کم کرده است تا بدین شکل کمترین افراد ممکن از کار بیکار شوند و نرخ اشتغال حفظ شود و در عین حال با کمک مالی تقاضای ناشی از کاهش درآمدها هم جبران شده و با حفظ تقاضا، کسب و کارها بتوانند علاوه بر وام ارزان با این تقاضا به حیات خود در دوران سخت اقتصادی ادامه داده و با این ادامه دادن حداقلی بعد از گذر از این دوران وارد دوران رونق اقتصادی خود شوند.

تاثیر سیاست های بانک مرکزی کانادا بر بازار املاک:

به صورت طبیعی با اجرای سیاست تسهیل گرایانه هم در سمت ساخت و ساز و عرضه و هم در سطح تقاضا و ارزان شدن وام ها و در عین حال گسترده شدن وام ها بعد از دوران اوج بیماری کرونا، بازار املاک با تقاضا و عرضه قوی روبرو شده و شاهد دوران رونق بازار املاک خواهد بود و پیش بینی می شود با گذر از دوران اوج کرونا و گذر از دوران سرما وارد حوزه رونق و قدرتمند بازار املاک شویم.

کلام آخر

با اجرای سیاست های تسهیل گرایانه بانک مرکزی کانادا، شیوع پاندمی کرونا گرچه منجر به کاهش رشد اقتصاد در سطح وسیع و گسترده شده است اما این اثرات به حداقل ممکن رسیده است و در آینده این سیاست منجر به رونق گسترده اقتصادی در تمامی حوزه ها و بازارها از جمله بازار املاک خواهد شد.

پیام بگذارید