چرا Justin Trudeau رشد اقتصادی را به سیاست گذاری پولی ترجیح می‌دهد؟

30مرداد1400
0 نظر

با توجه به شرایط فعلی جهان بر کمتر کسی پوشیده است که وجود اشتغال مناسب و درآمد کافی به اولویت اول افراد و خانواده‌ها در جهان تبدیل شده است

پاندمی کرونا وارد مرحله جدیدی شده است. کرونای دلتا که سویه بسیار مسری و پیشرفته‌ای است تقریبا تمامی جهان را در برگرفته است. و با وجود واکسیناسیون گسترده در کانادا هم این سویه در حال ایجاد مشکلات جدی در جامعه برای مردم و سیستم بهداشت و درمان کانادا است. 

نرخ بیکاری در جهان و از جمله در کانادا افزایش پیدا کرد. و اکنون هم با وجود تمامی تلاش‌ها هنوز نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. از طرفی درآمد مردم هم کاهش پیدا کرده است. و با وجود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ اما اینکه این رشد تا چقدر پایدار خواهد بود، و تاثیرات کرونای دلتا بر روی اقتصاد و رشد اقتصادی چه خواهد بود کامل مشخص نیست. 

ارزان ترین خانه های نیومارکت

چرا رشد اقتصادی مهم است؟ 

با تمرکز بر روی رشد اقتصادی در زمان فعلی که با ریسک‌های جدی در جهان و کانادا مواجه هستیم. فرصت‌های اشتغال بیشتری در کشور در تمامی بخش‌ها ایجاد خواهد شد. و نرخ بیکاری کمتر خواهد شد. و با وجود نرخ تورم بالا و کمبود نیروی متخصص در کانادا شاهد افزایش نرخ دستمزد خواهیم بود. 

از طرفی با افزایش نرخ رشد اقتصادی شاهد افزایش نرخ تورم هم خواهیم بود. که می‌توان از نرخ تورم بالا برای مدتی در قبال افزایش نرخ اشتغال و درآمدها در سطح کشور چشم پوشی کرد. 

چرا سیاست گذاری مالی مانع است؟ 

چرا سیاست گذاری مالی مانع است؟ 

با دید صرف در سیاستگذاری پولی با توجه به افزایش تورم شاهد کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهیم بود. اما با توجه به اینکه برای رشد اقتصادی نیاز به تزریق پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی وجود دارد. و نرخ بهره هم باید فعلا در همین سطح بسیار پایین برای جذب سرمایه و افزایش رشد اقتصادی باشد. سیاستگذاری پولی در زمان فعلی به نظر مانعی در برابر رشد اقتصادی کانادا خواهد بود. 

کلام آخر

با توجه به تحلیل انجام شده در این مقاله به نظر می‌رسد استراتژی Justin Trudeau برای اولویت دادن به رشد اقتصادی و نه سیاستگذاری پولی تصمیم مناسب و معقولی برای شرایط امروز کانادا باشد.

  

پیام بگذارید