پرسش و پاسخ درباره انتخابات ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر کشور کانادا

17آبان1399
0 نظر

انتخابات آمریکا

در این مقاله قصد داریم تا به صورت پرسش و پاسخ به سوالات درباره انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد کانادا بپردازیم

شکی نیست که انتخابات آمریکا توجه بسیار گسترده ای را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت آمریکا به عنوان یک اقتصاد بزرگ که سیاست های آن در سطح جهانی تاثیر گذار است به خصوص در ارتباط با کانادا که کشوری همسایه در کنار آمریکا است در این مقاله قصد داریم به پرسش و پاسخ های مهم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن بر کشور کانادا و اقتصاد کانادا بپردازیم.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چه شرایطی برگزار می شود؟

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار می شود که این کشور در شرایط قطبی شده بسیار شدیدی قرار دارد. وضعیت نابرابری در بیشترین حالت خود قرار دارد و ضریب جینی طی چند سال اخیر شاهد افزایش شدیدی بوده است که به معنای افزایش بی عدالتی و نابرابری در توزیع ثروت میان گروه های مختلف مردم است. در کنار این مورد با توجه به تغییرات گسترده ای که در دموکراتیک جمعیت در حال وقوع است شاهد گسترش تبعیض های جنسیتی و تظاهرات گسترده هم در این حوزه در آمریکا هستیم. ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و وجود نیروی کار ارزان در چین و از بین رفتن شغل های سطح پایین هم در آمریکا منجر به گسترش نرخ بیکاری در میان گروه های کارگری بدون مهارت و تخصص خاصی در ایالات متحده آمریکای امروز شده است. در کنار تمامی این موارد شاهد گسترش و افزایش نظامی گری در میان پلیس آمریکا و وقوع ناگهانی پاندمی کرونا هم هستیم که اقتصاد را به یکباره متوقف کرده است و نرخ بیکاری را به شدت افزایش داده و باعث از دست رفتن درآمد میلیون ها شهروند آمریکایی شده است.

تمامی این موارد است که شکل دهنده امروز آمریکا است و منجر به تاریخی شدن این انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شده است.

خرید ملک کانادا

چه عواملی منجر به شکل گیری پوپولیسم و ظهور ترامپ در آمریکا شده است؟

در پاسخ سوال اول تا حدی به این پرسش هم پاسخ داده شده است اما به صورت کلی شکل گیری پوپولیسم و سیاست های عوام گرایانه که منجر به شکل گیری و ظهور ترامپ به عنوان رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا شده است به صورت کلی بدین قرار است:

افزایش شدید نابرابری به خصوص توزیع نامتوازن ثروت طی چندین سال اخیر

ایجاد گرمایش جهانی و تغییرات جوی که منجر به از دست رفتن شغل های بسیاری در حوزه صنایع و خدمات انرژی های فسیلی شده است

افزایش بسیار شدید قیمت ورود به دانشگاه و آموزش و افزایش شدید هزینه های درمان و بیمه که منجر به جا ماندن میلیون ها شهروند از دسترسی به این منابع شده است

ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی بزرگ در جهان در کنار آمریکا که منجر به ایجاد رقابت شدید بین این دو اقتصاد بزرگ در سطح جهان شده است در کنار از بین رفتن شغل های بسیاری به خصوص در سطح کارگری در ایالات متحده آمریکا به دلیل ارزان بودن و فراوان بودن نیروی کار در کشور چین

اتخاذ سیاست های خصوصی سازی شدید اقتصاد در تمامی حوزه ها و کوچک سازی افراطی دولت که منجر به این شده است که افراد دارای مهارت و یا توانایی کمتر از این بازار کار جا مانده و دارای موقعیت مالی مناسبی و شرایط کاری مناسبی نباشند که این مورد به افزایش نارضایتی در جامعه و قطبی شدن جامعه دامن زده است

با بررسی این موارد به خوبی مشخص می شود که چرا جامعه امروز آمریکا دچار قطبی شدن شدید شده است و از این رو است که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از اهمیت اساسی برخوردار است.

چرا این انتخابات به یک انتخابات جنجالی تبدیل شده است؟

یکی از دلایلی که این دوره از انتخابات بسیار جنجالی شده و از اهمیت تاریخی برخوردار شده علاوه بر تمامی موارد اشاره شده درباره وضعیت جامعه امروز آمریکا به این نکته برمیگردد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواهان در این انتخابات اولا تهدید کرده است که احتمال وقوع تقلب گسترده در انتخابات وجود دارد و دوما احتمال این وجود دارد که از انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کند و این دو امر می تواند منجر به وقوع تظاهرات و شورش های گسترده و خشن در تمامی ایالت های آمریکا شود. از این رو است که هم شهروندان آمریکا و هم مردم در تمامی نقاط جهان منتظر دیدن نتیجه انتخابات و رویدادهای ناگهانی آن هستند.

به چه دلیل میزان فروش اسلحه در آمریکا در ایام نزدیک انتخابات افزایش یافته است؟

چندین عامل در کنار هم منجر به افزایش میزان فروش اسلحه در ایام نزدیک انتخابات شده است. مورد اصلی را می توان به نگرانی درباره تظاهرات و احتمال وقوع شورش های گسترده در این کشور در صورت عدم پذیرش نتایج انتخابات توسط هر یک از طرفین دانست. در کنار این مورد پاندمی کرونا و افزایش بیکاری و خشونت ها در سطح جامعه و شکاف های گسترده نابرابری مالی و جنسیتی را می توان از دیگر دلایل افزایش میزان فروش اسلحه در آمریکا دانست.

سیاست های ترامپ و بایدن چه تفاوت هایی با هم دارند؟

گرچه در بعضی از سیاست ها و استراتژی های کلی می توان سیاست های دو طرف را یکسان دانست اما تفاوت های اساسی در سیاست ها و استراتژی های دو طرف وجود دارد که عبارت اند از:

در حوزه سیاست خارجی سیاست ترامپ مبنی بر اعمال تحریم های شدید یکجانبه به طرف های مقابل است و خروج از تمامی تعهدات و توافق های بین المللی و حتی سازمان های بین المللی به جهت تمرکز تمام بر خود آمریکا و دوری از هر تعامل و توافق های چندجانبه گرایانه

اما سیاست های جو بایدن مبتنی بر ایجاد تعامل و ورود قوی به تعاملات و توافق های بین المللی است و استفاده حداکثری از دوستان بین المللی و سازمان های بین‌المللی در جهت فشار متمرکز و چندجانبه و نه یکجانبه به رقبای آمریکا

در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی هم سیاست ترامپ مبتنی بر انکار این موضوع و توجه به انرژی های فسیلی و حفظ شغل کارگران در این حوزه است، در حالی که سیاست های جو بایدن مبتنی بر مقابله فعال با گرمایش جهانی د تمرکز و سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های انرژی ها ی نو و از بین بردن کامل انرژی های فسیلی است با این نکته که در انرژی های نو و سبز شغل های بسیار بیشتری نسبت به شغل های فعلی در حوزه انرژی های فسیلی ایجاد خواهد شد.

خرید ملک کانادا

در حوزه تجارت خارجی سیاست ترامپ مبنی بر بر تحریم های یکجانبه و شدید است و اعمال تعرفه های شدید بر تمامی کالاها و خدمات با هدف حفظ رقابت پذیری همین کالا و خدمات در خود کشور آمریکا و جلوگیری از انتقال کارها از آمریکا به چین و دیگر کشور ها به دلیل نیروی کار ارزان

در مقابل در حوزه تجارت خارجی سیاست بایدن مبتنی بر بر ایجاد تعامل و همکاری با کشورهای دوست است و گرچه با اعمال تعرفه ها موافق است اما تنها با تعامل با کشورهای دوست و فقط بر روی کشورهای رقیب مانند چین و نه تمامی کشورها در عین حال اعتقاد به چند جانبه گرایی وجود دارد و نه یکجانبه گرایی

در ارتباط با کشور کانادا چه تفاوت هایی میان این دو نامزد وجود دارد؟

در ارتباط با کشور کانادا به عنوان کشوری همسایه و دوست سیاست های ترامپ توجه به آمریکا در اول است از این رو شاهد اعمال تعرفه ها و توافق های سخت گیرانه تر و یا عدم توافق با کانادا در حوزه های مختلف خواهیم بود. همین طور امکان اعمال تعرفه بر روی کالاها و خدمات کانادایی و جلوگیری از ورود نیروی کار کانادایی به آمریکا هم وجود دارد.

در مقابل بایدن با هدف تعامل بیشتر با کانادا وارد توافق نامه های با کانادا خواهد شد و ورود مهاجران به آمریکا از کانادا و برعکس هم ساره تر و بیشتر خواهد بود‌.

اما ذکر این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد که آمریکای امروز کامل متفاوت با گذشته است و حتی در صورت انتخاب بایدن هم شاهد تعامل با دیگر کشورها مانند قبل نخواهیم بود‌ به دلیل وجود مشکلات جدی در خود جامعه آمریکا و ظهور قدرت های اقتصادی دیگر در جهان به خصوص چین که در سطح اقتصاد آمریکا قرار گرفته و حتی از آن در بعضی حوزه ها مانند هوش مصنوعی و نسل پنجم شبکه موبایل پیشی گرفته است سیاست های آمریکا به صورت کلی تمرکز بیشتر بر خود و انزواگری خواهد بود گرچه شدت این مورد در صورت انتخاب ترامپ بیشتر و در صورت انتخاب بایدن کمتر خواهد بود اما این روند کلی در آمریکا خواهد بود که تفاوتی در اصل موضوع در صورت انتخاب هر یک از طرفین تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

قوانین مالیات خرید خانه

پیام بگذارید