مچ اندازی دولت با بازار شروع شد

8اردیبهشت1400
0 نظر

مدیریت مناسب دولت می‌تواند تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کند 

 

بازار املاک کانادا و بازار املاک تورنتو شاهد رشد قینت‌های دو رقمی و بسیار بالا طی یک سال گذشته بوده‌اند. و قیمت‌های بالا منجر شده است تا املاک برای بعضی از اقشار مردم در کانادا غیرقابل دسترس شود.

 

دولت برای مدیریت قیمت‌ها در این بازار داغ وارد عمل شده است. و سعی کرده است از طریق سخت‌تر کردن شرایط برای دریافت و در عین حال افزایش ساخت و ساز و عرضهرقینت‌ها را تا حدودی کنترل کند.

نگاهی به اثرات گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر روی بازار املاک کانادا

از طرفی بر روی خانه‌های خالی مالیات بستن و حتی دریافت مالیات از سرمایه گذاران خارجی در بازار املاک ابزارهای دولت برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها است.

 

باید دید آیا دولت با این ابزارهای خود می‌تواند قیمت‌ها را دریافت بازار گسترده و بسیار داغ که مملو از تقاضا است کنترل کند یا قدرت بازاری است که بر دولت غلبه خواهد کرد.

 

از این رو است که آینده بازار املاک بر مدار دولت است.

قوانین مالیات خرید خانه

پیام بگذارید