سه چهارم کانادایی‌ها انتخابات را ضروری نمی‌دانند

14شهریور1400
0 نظر

نظر‌سنجی حدید Nanos Research حقایقی بسیار جالبی را درباره کانادایی‌ها افشا می‌کند 

در نظرسنجی جدیدی که توسط موسسه Nanos Research به درخواست و اسپانسرینگ CTV News و The Globe and Mail انجام شده است. سه چهارم کانادایی‌ها انتخابات پیش رو غیرضروری می‌دانند. 

در این نظرسنجی که از پاسخ دهندگان در تمامی کانادا انجام شده است. بیشتر از ۵۶٪ از مردم گفته‌اند که انتخابات پیش رو را کاملا غیر ضروری می‌دانند. و ۲۰٪ هم گفته‌اند که این انتخابات را تا حدودی غیرضروری می‌دانند. 

تنها ۱۱٪ از پاسخ‌ دهندگان معتقدند که این انتخابات کاملا ضروری است. و ۱۲٪ هم تا حدودی این انتخابات را ضروری می‌دانند. و ۱٪ هم پاسخ داده‌اند که مطمئن نیستند که این انتخابات ضروری است یا ضروری نیست. 

نگاهی دقیق‌تر به نتایج این نظر‌ سنجی مهم

نگاهی دقیق‌تر به نتایج این نظر‌ سنجی مهم

پاسخ دهندگان از Prairies بیشتر از همه در حدود ۶۰٪ این انتخابات را غیرضروری می‌دانند. در حالی که در منطقه Atlantic بیشتر از ۳۸٪ اعتقاد دارند که این انتخابات غیرضروری است. در حالی که تفاوتی در پاسخ زنان و مردان وجود ندارد. اما افراد با سن بیشتر از ۵۵ سال بیشتر اعتقاد دارند که انتخابات پیش رو غیرضروری است. 

همچنین در تحقیق اخیر Nanos Research مشخص شده است که ۵٪ از سبد رای Liberal کاسته شده است و این ۵٪ وارد سبد رای Conservative شده‌ است. 

به گفته Nanos “همین میزان جابجایی در آرا که به دلیل ناراحتی از انتخابات زودهنگام اعلام شده توسط Justin Trudeau اتفاق افتاده است. برای تغییر رای به نفع حزب Conservative کافی است”. 

ارزان ترین خانه های وان  

کلام آخر

در حوزه اعتماد و trust به احزاب، مردم پاسخ داده‌اند که به برنامه ریکاوری اقتصادی Conservative بیشتر از دیگران اعتماد دارند. برنامه محیط زیست حزب Liberal ببشترین اعتماد مردم را جلب کرده است. و جالب آنکه در حوزه affordable housing حزب NDP در صدر اعتماد مردم است و بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. 

پیام بگذارید