شطرنج دولت با بازار املاک کانادا 

29فروردین1400
0 نظر

بازی شطرنج دولت برای کنترل و مدیریت بازار املاک کانادا شروع شده است 

 

بازار املاک کانادا بیشتر از یک سال است که به شدت در مسیر صعودی قرار دارد و تمامی قیمت‌ها در تمامی انواع خانه‌ها و بخش های بازار املاک ماه به ماه صعودی بوده است.

 

به طوری که برای اولین بار طی تاریخ متوسط قیمت املاک در تورنتو از یک میلیون دلار عبور کرده است. و پاندمی کرونا هم در این افزایش شدید قیمت بسیار تاثیر گذار بوده است.

 

میزان عرضه املاک گرچه شاهد رشد بوده است. اما میزان تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بوده و خود منجر به رشد قیمت شده است. و این در حالی است که تقاضایی بسیار بالا در بازار وجود دارد.

نگاهی به اثرات گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر روی بازار املاک کانادا

دولت در این میان برای کنترل و مدیریت قیمت وارد بازی شده است و شطرنج خود را با سخت تر کردن دریافت وام مسکن برای کنترل و مدیریت تقاضا و افزایش نرح بهره شروع کرده است.

 

گام های بعدی دولت می‌تواند افزایش عرضه ملک در بازار و حتی مالیات بر تقاضای خارجی برای خرید خانه باشد تا بدین شکل شطرنج خود را کامل کرده و برای مدتی بازار املاک کانادا و تورنتو را مدیریت کند.

قوانین مالیات خرید خانه

 

پیام بگذارید