تصمیم سخت برای آقای رئیس و بانک مرکزی کانادا 

6اردیبهشت1400
0 نظر

درست است که در این چند ماهه اول سال ۲۰۲۱ و در اواخر سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی بسیار مناسب و مطلوبی بوده است. و حتی میزان رشد اقتصادی فراتر از انتظار ات بوده است‌

. و نرخ اشتغالهم به خوبی رشد کرده است. و از نرخ بیکاری کاسته شده است.

ارزانترین خانه آرورا

اما هنوز اقتصاد به دوران قبل از پاندمی کرونا و آن شرایط عادی نرسیده است. و تورم هم در مسیر افزایشی است. از این رو است که بانک مرکزی انتخاب سختی برای افزایش نرخ بهره دارد. چرا که از یک سو باید اقتصاد به سرعت به رشد و توسعه خود ادامه دهد. و در عین حال از ایجاد تورم بالاتر از حد مطلوب هم جلوگیری کند.

 

از این رو برای رئیس بانک مرکزی کانادا زمان سختی اواخر امسال و سال ۲۰۲۲ برای تصمیم گیری برای نرخ بهره خواهد بود.

قوانین مالیات خرید خانه

پیام بگذارید