به این ۳ دلیل برنامه حمایتی دولت از افراد و کسب و کارها برای چند ماه آینده باید ادامه پیدا کند

26مهر1400
0 نظر

در حال حاضر، تمدید برنامه‌های حمایتی در انتظار تصمیم گیری دولت لیبرال است

در پایان این هفته، دولت لیبرال درباره آینده برنامه‌های حمایتی به افراد و کسب و کارها که در دوران پاندمی کرونا ایجاد شد، تصمیم گیری خواهد کرد. تاریخ اتمام این برنامه‌ها در ۲۳ اکتبر است و دولت می‌تواند بر اساس تصمیم گیری خود، این برنامه‌ها را تمدید کرده و یا لغو کند.

در این مقاله با توجه به اهمیت این موضوع ۳ مورد را مطرح می‌کنیم که به دلیل وجود این ۳ مورد، دولت فدرال باید برنامه‌های حمایتی خود از افراد و کسب و کارها را ادامه دهد.

 

رشد اقتصادی کاملا ناپایدار و نوسانی است

رشد اقتصادی در چند ماهه گذشته منفی و مثبت بوده است. این نوسان اقتصادی نمایانگر عدم وجود ثبات و اطمینان کافی در اقتصاد است. با توجه به وجود این شرایط و نیاز کشور به رشد اقتصادی پایدار، نیاز است تا این حمایت‌های مالی به خصوص از کسب و کارها ادامه پیدا کند. 

سطح زندگی در تورنتو چقدر کاهش پیدا کرده است؟

کسب و کارهای کوچک بسیاری هنوز نیازمند کمک‌های مالی مستقیم هستند

طبق آخرین اطلاعات موجود، هنوز نیمی از کسب و کارهای کوچک بازگشایی نشده‌اند. دوره زمانی ریکاوری برای کسب و کارهای کوچک بسیار بیشتر از کسب و کارهای بزرگ و قدرتمند است. لازم است تا حمایت‌های بیشتری انجام شده تا سطح تقاضا به سطح مطلوبی برسد و تمامی کسب و کارها بتوانند به راحتی به مسیر خود در جهت رشد و پیشرفت ادامه دهند.

اشتغال‌های فعلی هنوز به پایداری لازم نرسیده است

نرخ اشتغال اکنون به دوران قبل از پاندمی کرونا رسیده است اما این تمام داستان نیست. در میان مردان هنوز ۲۰۰ هزار شغل کمتر از دوران قبل از پاندمی کرونا وجود دارد و شغل‌های فعلی هم الزاما پایدار نیستند. برای رسیدن به این پایداری و حفظ ثبات اقتصادی نیاز است تا حمایت‌های مالی از افراد و کسب و کارها حداقل برای چند ماه آینده ادامه داشته باشد.

ارزانترین خانه آرورا

کلام آخر

در آخر این هفته دولت فدرال در خصوص ادامه برنامه‌های حمایتی تصمیم گیری خواهد کرد. با توجه به شرایط ارائه شده و نیاز کشور به ریکاوری کامل اقتصادی، باید این خواست عمومی در مردم شکل بگیرد تا این برنامه‌های حمایتی حداقل برای چند ماه آینده ادامه پیدا کند. 

پیام بگذارید