چرا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش نخواهد داد؟ 

6شهریور1400
0 نظر

رشد اقتصادی به اولویت اول کانادا تبدیل شده است 

نرخ بهره بین بانکی که در واقع هزینه پول را اعلام می‌کند. یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت اقتصادی و مالی کشور است. به گونه‌ای که اگر نرخ بالا باشد در واقع هزینه پول یا سود پول علاوه بر اصل پول بسیار بیشتر خواهد بود. و منجر به کاهش سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. 

به این دلایل بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. 

نیاز به رشد پرسرعت اقتصادی 

نیاز به رشد پرسرعت اقتصادی 

امروز بیشتر از هر زمان دیگری اقتصاد کانادا نیاز به رشد اقتصادی دارد. باید میزان تولیدات در تمامی بخش‌ها افزایش پیدا کند. و با توجه به ریسک‌های کرونای دلتا و دیگر سویه‌ها پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی هم می‌شود. و نرخ بهره پایین یکی از ضرورت‌های اصلی برای افزایش و رشد پرسرعت اقتصادی است.  

ارزان ترین خانه های ریچمند هیل

نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ خارجی

اقتصاد کانادا برای رشد هم به نیروهای تخصصی کار و هم به سرمایه گذاران متعدد نیاز دارد. و با پایین بودن نرخ بهره است که جذابیت سرمایه گذاری در کشور که منجر که به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، و افزایش درآمد ها می‌شود. افزایش پیدا خواهد کرد. 

نیاز به افزایش تقاضا و مصرف در کشور

یکی از لوازم رشد سریع اقتصادی افزایش مصرف و تقاضا در کشور است. و این کار تنها با نرخ پایین بهره ممکن خواهد بود. تا بدین شکل پول ارزان شود. و مردم به هزینه کرد بیشتر که نیار جدی کانادا است تشویق شوند. 

کلام آخر

تمامی موارد گفته شده بدان معنا است که امروز کانادا در شرایطی است که نیاز جدی به رشد اقتصادی دارد. و از این رو قطعا نرخ بهره حداقل برای بیشتر از یک سال آینده بسیار پایین خواهد ماند‌ . 

پیام بگذارید