بانک مرکزی در تله گرفتار می‌شود؟

10اردیبهشت1400
0 نظر

بانک مرکزی کانادا از چندین ماه قبل که پاندمی کرونا تمانی اقتصاد کشور را به کلی تعطیل کرد. و کشور را وارد دوره سخت اقتصادی کرد تصمیم گرفت برای کمک به اقتصاد و بازسازی کسب و کارهای مختلف و حفظ سطح نقدینگی و تقاضا در اقتصاد نرخ بهره را کاهش دهد.

 

با شروع سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی بالای کانادا شروع شد. و چندین درصد رشد در هر ماه سال ۲۰۲۱ را برای اقتصاد کانادا به سالی کاملا متفاوت نسبت به سال ۲۰۲۰ تبدیل کرده است.

ارزان ترین خانه های نیومارکت

اما در این سال که پیس‌بینی برای رشد بیشتر از ۷ درصدی وجود دارد. ممکن است بانک مرکزی را در یک تله گرفتار کند. تاه تصمیم گیری سریع برای افزایش نرخ بهره که می‌تواند اقتصاد کانادا را با مشکلات جدی مواجه کند.

از این رو برای جلوگیری از گرفتار شدن بانک مرکزی بایستی با نهایت صبر و دقت عمل کرده و با بررسی تمامی جوانب و رعایت کردن اصول مدیریت ریسک از ورود به این تله جلوگیری کند. تا به رشد قدرتمند اقتصاد کشور کمک کرده و این رشد را برای بازیابی سریع اقتصاد پایدار کند.

قوانین مالیات خرید خانه

 

 

پیام بگذارید