چشم‌انداز اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس

21آذر1400
0 نظر

شاهد تغییرات جدی در نوع اشتغال برای سال ۲۰۲۲ در اقتصاد کانادا خواهیم بود

نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در کانادا، امروز به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد و دولت کانادا تبدیل شده است. با توجه به دوران سخت پاندمی کرونا، نیاز به افزایش نرخ اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ به شدت احساس می‌شود. اگرچه طبق آمار Statistics Canada، اکنون نرخ بیکاری و نرخ اشتغال نزدیک به دوران قبل از پاندمی کرونا است، اما تا ریکاوری کامل اقتصادی و بازگشت به سطح مطلوب از لحاظ افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، به زمان بسیار بیشتری نیاز است.در سری مقالات چشم‌انداز سال ۲۰۲۲، امروز به چشم انداز نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ می‌پردازیم.

چشم‌انداز اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس

افزایش شغل‌های سطح پایین و کم درآمد در سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲، باید منتظر افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شغل‌های سطح پایین و کم درآمد باشیم‌. به دلیل پاندمی کرونا، بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و اکنون با بازگشایی دوباره و حضور مردم، این کسب و کارها مانند رستوران‌ها، بارها و فروشگاه‌ها، نیازمند نیروی کار هستند. این شغل‌ها، نرخ اشتغال را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهند، اما عموما در میان مهاجران تازه وارد خواهد بود و سطح درآمدی پایین‌تر از متوسط خواهد داشت.

 

 چشم انداز مهاجرت در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس چشم انداز مهاجرت در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس

افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در حوزه اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲، نرخ اشتغال در حوزه تکنولوژی و به صورت ریموت افزایش پیدا خواهد کرد و نرخ بیکاری در میان متخصصان تکنولوژی کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد. امروزه کار از دور و به صورت ریموت در کنار آنلاین سازی و استفاده از دیجیتال مارکتینگ برای فروش،داغ یک مزیت بلکه به ضرورت برای وجود داشتن کسب و کارهای مختلف تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۲، اقتصاد دیجیتال رشد بیشتری خواهد کرد و نرخ اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ افزایش و نرخ بیکاری در اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲، کاهش پیدا خواهد کرد.

 

چشم‌انداز اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس

کلام آخر درباره چشم‌انداز نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲

چشم انداز کلی برای نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲، افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در حوزه‌های اقتصاد مدرن در سال ۲۰۲۲ و افزایش احتمالی بیکاری در حوزه شغل‌های ساده و با سطح درآمدی پایین است.

چشم‌انداز اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر بازار املاک کانادا: تحلیل اختصاصی گروه املاک اینگورکس

پیام بگذارید